Hjem

Å tegne hus i dag som tilfredsstiller alle krav kan være veldig utfordrende. Denne utfordringen påtar vi oss med glede, og Hilleren Prosjektering har opparbeidet god kompetanse på søknadshåndtering i alle typer saker. Vi holder oss kontinuerlig oppdaterte på kravene som stilles gjennom kursing i saksbehandling og i lovverket. En smidig saksbehandling er noe vi setter svært høyt. Vi ønsker å lykkes i enhver sak ved å rådgi og hjelpe våre kunder til å nå sine mål og husdrømmer.Om dere går med små eller store planer, så prøv oss gjerne. Vi viser dere gjerne våre fornøyde kunder og deres flotte prosjekter.Når gode løsninger har stor betydning.

           En spesielt viktig ting i tegneprosessen er å velge riktig hus til riktig tomt, slik at hus og terreng ”smelter" sammen.