G-86182DFNNL
top of page
GettyImages-839553338.jpg

Referanser

0071-ML- frostet og foldeglass BESKJÆRT.jpg

Lyshovden BRL

Styret i Lyshovden borettslag har vedtatt å utrede borettslagets behov for vedlikehold/oppgradering av den eksisterende bygningsmassen deres. Det er utarbeidet et stort og omfattende forprosjekt hvor bygningsmassens ytre er vurdert og bad med varme/sanitær. Et sammensatt lag bestående av bygg ingeniør, byggmester, takstingeniør og prosjektleder har utredet de utfordringer laget står overfor, samt sett det i sammenheng med ønsker om endring av fasadeuttrykk og et ønske om utvidelse av dagens balkonger. Det er også estimert en kostandskalkyle for det omfattende prosjektet. Forprosjektet konkluderte med 3 alternative tilnærminger som generalforsamlingen skulle stemme over. Generalforsamlingen vedtok at bad/varme og sanitær behovet skulle utredes ytterligere med anbudskonkurranse, konkret prising og godkjenning i kommunen.

Endelig godkjenning i generalforsamlingen foreligger.

Tjenester vi leverte i dette prosjektet:

Prosjektledelse

Byggesøknader

• Arkitket

Bovieran Norge

Bovieran Norge har vist oss stor tillitt og vi bistår dem i ulike oppgaver. Vi ivaretar Bovieran sine interesser og behov i reguleringsprosesser. Vi ser til at den ferdige godkjente arealplanen innehar de lov rammer som er nødvendig for å kunne bygge Bovieran. Våre arkitekter jobber også med å innplasserer konseptet på eiendommer der Bovieran vurderer å etablere et prosjekt. Sammen med Bovieran ser vi også på muligheter for videreutvikling og eventuelle forbedringer av konseptet.

Tjenester vi leverte i dette prosjektet:

Byggesøknad

• Arkitet

• Prosjektledelse i forprosjekt

BovieranFloraNorge_Uteplats_Liljewall_190828.jpg
Ref1
Ref2
316_1670034983 (1).jpg

Kalfarveien 47B

For privatkunde har vi bistått med rådgivning og gjennomføring i prosess med oppdeling av eksisterende halvpart av tomannsbolig. Det er også søkt om bruksendring av kjeller og loft fra tilleggsdel til hoveddel som beboelse for å oppnå store familieboliger. Tiltaket inkluderer også endring av fasader i forbindelse med tiltak for loftsetasjen.

Tjenester vi leverte i dette prosjektet:

Byggesøknader

• Arkitet

Ref 3

BoMer

Vi har vært så heldige å inngått samarbeid med storkunde BoMer. BoMer er et nytt boligkonsept som etablerer seg i Norge. Våre arkitekter jobber daglig med utvikling av boligområder i tett samarbeide med BoMer. Ulike boligtyper settes sammen for å tilpasse seg reguleringsplan og boligbehovet i områdene. Småhus, rekkehus og lavblokker. I pågående planprosesser jobber vi tett på plankonsulent for å ivareta de nødvendige rammer for å sikte mot ønsket utbygging for BoMer. For øyeblikket jobber vi med prosjekter i Kristiansand, Nannestad, Asker, Sandefjord og Kongsvinger.

Tjenester vi leverte i dette prosjektet:

 Søknad

• Arkitet

• Prosjektledelse i forprosjekt

15052_utvendig_R1_1.jpg
ref 4
bottom of page