G-86182DFNNL
top of page
GettyImages-700603482 [Converted].jpg

Hilleren Prosjektering

Spesialister på byggeprosesser

Vår kompetanse gir helhetlige, allsidige og bærekraftige løsninger

2884-07-VYC-i-01_common-room_dinner-parents_R01.jpg

Hilleren Prosjektering leverer komplette løsninger

– hvor det er viktig å se sammenhengen mellom styrende lovverk og det ønskede tiltaket.

For å ha størst mulig gjennomslagskraft for ønsket tiltak må vi begynne undersøkelser og kartlegging på plannivå. Deretter se til utforming av tiltaket. Ved utforming av tiltaket må arkitekten ha nødvendig og riktig planinformasjon slik at tiltaket passer med gjeldende lovverk. Valg av strategisk fremgangsmetode blir også vurdert og i noen saker er det nødvendig å søke dispensasjon fra gjeldende bestemmelser for å få et hensiktsmessig prosjekt. Hilleren Prosjektering sin juridiske kompetanse benyttes da til utforming av dispensasjon og er selvsagt med på vurderingen av valgt strategi for prosjektet. 

 

Hilleren Prosjektering er opptatt av at man tidlig tilstreber å se helheten slik at vi sammen kommer frem til riktig prosess for kunden og deres ønsker.

GettyImages-480337994.jpg

2004

Etablert

50

Pågående prosjekter

7

Antall ansatte

13

Samarbeidspartnere

Her er noen utvalgte jobber Hilleren har levert tjenester til.

Referanser

Her er noen utvalgte jobber Hilleren har levert tjenester til.

Contact
bottom of page